Alternate Text

Νέα - Έργα

Συμμετοχή στα πλαίσια του Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» -2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις 

 

Ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων – CirOWa Cluster (Circle Of Waste Cluster) ΓΓ2CL-0370453
 

par_logo

Το CirOWa Cluster (Circle Of Waste Cluster) είναι ένα cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Το CirOWa Cluster έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλη την παραγωγική αλυσίδα της διαχείρισης αποβλήτων και να υπηρετεί τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Η λειτουργία του Cluster βασίζεται στους παρακάτω τέσσερις άξονες: - Διαχείριση Αποβλήτων – Logistics.

Η παρούσα ερευνητική πρόταση αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια των μελών του CirOWa Cluster να δημιουργήσουν αξία μέσα από τη συνεργασία τους σε δράσεις που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην πραγματική οικονομία της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα αποτελεί μία ολοκληρωμένη συστημική προσέγγιση στην διαχείριση των υπολειμμάτων και των παραπροϊόντων των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον κλάδο των τροφίμων.

Μέσα από στενή συνεργασία των 10 εταίρων του έργου θα μοντελοποιηθούν διαδικασίες που αφορούν στη διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων και θα αναπτυχθούν σε πιλοτικό επίπεδο καινοτόμα συστήματα αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου των πραγμάτων για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση διαδικασιών αναβάθμισης των αποβλήτων ή/και των υποπροϊόντων (upcycle) και επανένταξής τους στην οικονομία με νέα μορφή ή/και λειτουργία.

 
Στο έργο συμμετέχουν οι εταιρίες:
 
 • Ε ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
 • ERGOPLANNING ΕΠΕ
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - BIOSAFETY A.E.
 • OPTILOG Advisory Services IKE
 • QLAB IKE
 • ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε.
 • ENVIROMETRICS ΕΠΕ
 • MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου : https://cirowa2.knowledge-brokers.gr/

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

 

StrokeRehab

stroke_logo

Η εταιρία μας συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Σύστημα υποστήριξης της διαδικασίας αποθεραπείας άνω άκρων ασθενών με εγκεφαλικές βλάβες με χρήση τεχνολογιών μηχανικής ανάδρασης και εικονικής πραγματικότητας -  StrokeRehab", το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχατρονικού συστήματος για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά το οποίο έχει διαταραχθεί η κινητικότητα του αριστερού ή του δεξιού άνω άκρου του ασθενούς (ημιπάρεση). Το σύστημα θα υποστηρίζει τον ασθενή στην ορθή εκτέλεση κινήσεων του άνω άκρου με τον ίδιο τρόπο που θα τον βοηθούσε ένας φυσίατρος/φυσικοθεραπευτής.

Στο έργο συμμετέχουν οι εταιρίες:

 • Π.Α.Ν.-ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • INNOESYS INNOVATIVE EMBEDDED I.K.E.
 •  ANIMUS Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου : https://stroke-rehab.eu/

 

 

ParMoDe-P 

par_logo

Η εταιρία μας συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Φορετή συσκευή ανάλυσης βάδισης ασθενών με Πάρκινσον και πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων για αντικειμενική διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου -  ParMoDe-P", το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα αποτελείται από μια συσκευή ανάλυσης της βάδισης και από μια πλατφόρμα τηλεμετρίας και ανάλυσης δεδομένων με στόχο την συστηματική εξ αποστάσεων παρακολούθηση των ασθενών με Πάρκινσον. Το σύστημα εντάσσεται σε μια προσέγγιση αυτοδιαχείρισης τύπου 5Α’s (ask, advice, assess, assist and arrange) η οποία θα υποστηρίζεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί.

Στο έργο συμμετέχουν οι εταιρίες

 • Π.Α.Ν.-ΑΝΤΙΣΤΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ε. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
 • INNOESYS INNOVATIVE EMBEDDED I.K.E.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου : https://parmode.eu/

logo

 

 

Συμμετοχή στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

4ΧFforSilverSafety

Για ασφάλεια και ευεξία στις μεγαλύτερες ηλικίες

Fitness for Safety - Food for Safety

To 4ΧFforSilverSafety είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δια βίου μάθησης Erasmus + που απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε επαγγελματίες που εργάζονται με αυτή την ηλικιακή ομάδα. Στόχος είναι η ενδυνάμωσή των συμμετεχόντων προκειμένου να αντιμετωπίζουν καθημερινές προκλήσεις που απειλούν την ασφάλειά τους. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αναγκών σε πνευματικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο με τελικό σκοπό την αύξηση της αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτους.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος FitnessforSafety με θέμα τη φυσική αγωγή και την αυτοάμυνα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και συνεχίζει και στις τρεις χώρες-εταίρους(Ελλάδα Σλοβακία και Κύπρο) περιλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως Pilates, ThaiChi, δημιουργική έκφραση με το σώμα, χορό, NordicWalking,  μυϊκή ενδυνάμωση, ασκήσεις ισορροπίας και αυτοάμυνα. Στις ομάδες εργασίας που σχηματίστηκαν με δωρεάν συμμετοχή, συμμετείχαν συνολικά πάνω από 250 άτομα και στις τρεις χώρες, δίνοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της άσκησης για την υγεία τους και να ανακαλύψουν τρόπους άσκησης που θα μπορούσαν εύκολα να εντάξουν στην καθημερινότητά τους. Ακόμα δόθηκαν πρακτικές συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων στο σπίτι.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου FoodforSafety με αντικείμενο την υγιεινή διατροφή πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος όπου ειδικοί συνεργάτες και επιστήμονες διερεύνησαν τρόπους προστασίας από τις βλαβερές συνέπειες του 21ου αιώνα, όπως ανθυγιεινές τροφές, χημικά στο περιβάλλον, αλλά και κατάχρηση φαρμάκων και αλκοόλ. Παράλληλα εξετάστηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την υιοθέτηση πιο υγιεινών επιλογών. Ήδη σε τέσσερις Δήμους στη χώρα μας (Γαλατσίου, Ηρακλείου Αττικής και Ηλιούπολης) δημιουργούνται ομάδες εργασίες που θα ασχοληθούν με τα θέματα που προέκυψαν από τη συνάντηση, αλλά και στις χώρες των εταίρων Σλοβακία και Κύπρο.

 

logo logo logo

 

Συμμετοχή στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+

Η  Knowledge Brokers στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, με Εθνική Μονάδα Συντονισμού το ΙΚΥ συμμετέχει στο έργο «4ΧF for SILVER SAFETY» για την ασφάλεια των ατόμων ηλικίας 50 και άνω.

Το «4ΧF for SILVER SAFETY» έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας προσφέροντας λύσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων τους. Το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών αναγκών σε πνευματικό, σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο με τελικό στόχο την αύξηση της αυτονομίας και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτους και διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες 

 ·         Υγιεινή διατροφή

               ·         Νοητική ενδυνάμωση και ψυχική υγεία

·         Προστασία από απάτες

Οι κύριες δράσεις του έργου 4XF for Silver Safety στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων, αλλά και τη διερεύνηση μεθόδων και τεχνικών που θα είναι αποτελεσματικές και εύκολα εφαρμόσιμες από τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι λύσεις αυτές, οι οποίες θα εφαρμοστούν στην πράξη, στη συνέχεια θα αξιολογηθούν προκειμένου να αποτελέσουν και το τελικό παραδοτέο του προγράμματος. Για τους σκοπούς αυτούς θα πραγματοποιηθούν διακρατικές συναντήσεις και ενημερωτικές ημερίδες στις χώρες των εταίρων για την προώθηση των δραστηριοτήτων και των στόχων του 4XF for Silver Safety. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας σε κάθε χώρα με δωρεάν συμμετοχή, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να γνωρίσουν και να ασκηθούν στις στρατηγικές, που θα προσφερθούν από τους ειδικούς συνεργάτες και επιστήμονες. Θα διερευνηθούν τρόποι προστασίας από τις βλαβερές συνέπειες του 21ου αιώνα, όπως οι ανθυγιεινές τροφές, τα χημικά στο περιβάλλον, η κατάχρηση φαρμάκων, οι απάτες και οι επιθέσεις βίας, οι «τοξικές» σχέσεις και το κυβερνοέγκλημα.

Εταίροι του έργου είναι η ΜΚΟ 50+ Hellas (συντονιστής εταίρος -Ελλάδα), η Dobre Roky 50plus (Σλοβακία) και ο Όμιλος Γυναικών Ελεύθερης Κυθραίας (Κύπρος).

Περισσότερες πληροφορίες από τις επιμέρους δράσεις του έργου είναι διαθέσιμες στο:

https://www.facebook.com/4F-For-Silver-Safety-496609580463466/

logo

 

 

logo